Bezpieczeństwo

Oświadczenie producenta

Firma Unicup z siedzibą w Elblągu przy ulicy Warszawskiej 52-54 to producent kubków papierowych.

Nasza firma wytwarza kubki kartonowe jednorazowego użytku do napojów zimnych i gorących (kubki dwuwarstwowe oraz kubki termoizolacyjne).

Naszą specjalnością są kubki papierowe do kawy, a przede wszystkim – kubki papierowe z nadrukiem.

Oświadczamy, że wszystkie produkowane przez nas opakowania spożywcze powstają z zachowaniem należytej staranności a ich produkcja odbywa się z zachowaniem środków bezpieczeństwa dotyczących zarówno zdrowia jak i ochrony środowiska.

Kartonowe kubki jednorazowego użytku z indywidualnym nadrukiem wykonujemy w technice offsetowej. Do druku stosujemy wyłącznie kartony przeznaczone do pakowania żywności. W/w kartony spełniają wymagania Rozporządzenia WE nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.10.2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz spełniają wymagania Rezolucji Rady Europejskiej AP 2002 o papierach, kartonach, tekturach przeznaczonych do kontaktu z żywnością z 17.09.2002 r.

Zadruk na kartonie, który stanowi wierzchnią warstwę opakowań wykonywany jest wyłącznie specjalnymi farbami przeznaczonymi do środków spożywczych i używek, które nie mają wpływu na zmianę ani smaku ani zapachu wlewanych do nich napojów. Stosujemy farby firmy które spełniają wytyczne EuPIA dotyczące farb drukarskich stosowanych do zadruku zewnętrznych powierzchni opakowań spożywczych. Farby te mogą być stosowane do produkcji w/w opakowań zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu UE nr 1935/2004 dotyczącym produktów przeznaczonych do kontaktów z żywnością.

Ponadto do uszlachetniania naszych wyrobów stosujemy w procesie druku lakiery dyspersyjne niskomigracyjne, które posiadają niezbędne atesty z przeznaczeniem do opakowań spożywczych. Produkcja tych lakierów oparta jest
na surowcach, które są zalecane przez BFR (Krajowy Instytut Oceny Ryzyka) i BVL (Krajowy Urząd Ochrony Konsumenta i Bezpieczeństwa Środków Spożywczych) jak też FDA ( Prawo o Środkach Spożywczych i Lekarstwach w USA.) Wytwarzanie w/w lakierów odbywa się na zasadach dobrej praktyki produkcji zgodnie z artykułem 5 i 6 Rozporządzenia Rady Europejskiej 2023/2006/UE. W szczególności zagwarantowana jest zgodność z artykułem 17 Europejskiego Rozporządzenia Ramowego 1935/2004/WE. Zagwarantowana jest także zgodność z zarządzeniem EUPIA. Receptury lakierów dyspersyjnych są tak dobrane, aby potencjalna migracja była możliwie jak najmniejsza. Stosowanymi przez nas lakierami pokrywamy jedynie zewnętrzną warstwę opakowań do artykułów spożywczych.

Oświadczenie to zostało wystawione na bazie naszej najlepszej wiedzy, która opiera się na informacjach uzyskanych od dostawców poszczególnych surowców do naszych kubków. Jednocześnie mamy świadomość, że zdolność do migracji gotowego opakowania zależna jest ostatecznie od zgodności całkowitego opakowania, a w szczególności każdego z jej komponentów. Dlatego też mimo posiadanych certyfikatów na poszczególne elementy opakowania końcową ocenę zgodności wykonujemy na bieżąco każdego dnia na terenie naszej firmy testując w procesie produkcji gotowe wyroby (kubki).

Zawarte w tym piśmie informacje oparte są na naszej najlepszej wiedzy, przedstawiają techniczny opis i są doradcze. Nie zwalniają nas one, z obowiązku przeprowadzania własnych badań i prób przez klienta, co też nieustannie czynimy.

W razie pytań, proszę o kontakt.

Rozpocznij tam gdzie jesteś. Wykorzystaj to co masz. - Arthur Ashe
Twoje życie staje się lepsze nie przez przypadek,
ale dzięki zmianie - Jim Rohn