SUP

Pragniemy poinformować Państwa o istotnej zmianie w ramach Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 ustanawiającej zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do znakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Od 3 lipca 2021 roku kubki papierowe powlekany PE oraz plastikowe muszą być oznakowane określoną grafiką zdefiniowaną przez ww. rozporządzenie. Znakowanie można wykonać poprzez nadruk (kubki papierowe), tłoczenie lub nadruk (kubki plastikowe). Oznaczenie musi zawierać opis wodpowiednim języku urzędowym kraju, w którym kubki są wprowadzane do obrotu.Przepisy są bardzo restryktywne i zabraniają jakiejkolwiek zmiany układu logołącznie z jego kolorystyką. Określony został wzór czcionki i jej rozmiar, a także dokładnywymiar znakowania, który jest uzależniony od rozmiaru kubka. Więcej szczegółowych informacji na temat rozporządzenia w sprawie znakowania i samej dyrektywy SUP znajdziecie Państwo:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020R2151 

Rozpocznij tam gdzie jesteś. Wykorzystaj to co masz. - Arthur Ashe
Twoje życie staje się lepsze nie przez przypadek,
ale dzięki zmianie - Jim Rohn