Check list dla przygotowania projektu

Pragniemy poinformować Państwa o istotnej zmianie w ramach Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 ustanawiającej zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do znakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.Od 3 lipca 2021 roku wszystkie kubki jednorazowe z naszej oferty, zarówno plastikowe, jak i papierowe, muszą być oznakowane określoną grafiką zdefiniowaną przez ww. rozporządzenie. Znakowanie można wykonać poprzez nadruk (kubkipapierowe), tłoczenie lub nadruk (kubki plastikowe). Oznaczenie musi zawierać opis wodpowiednim języku urzędowym kraju, w którym kubki są wprowadzane do obrotu.Przepisy są bardzo restryktywne i zabraniają jakiejkolwiek zmiany układu logołącznie z jego kolorystyką. Określony został wzór czcionki i jej rozmiar, a także dokładny wymiar znakowania, który jest uzależniony od rozmiaru kubka.

W przypadku kubków o pojemności mniejszej niż 500 ml minimalny rozmiar oznakowania powinien wynosić 14mm x 28mm.

W przypadku kubków o pojemności 500 ml lub większej minimalny rozmiar oznakowania powinien wynosić 16mm x 32mm.

Więcej szczegółowych informacji na temat rozporządzenia w sprawie znakowania i samej dyrektywy SUP znajdziecie Państwo:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020R2151

Formaty plików
Photoshop, Illustrator.
Obrazy cyfrowe CMYK (NIE RGB).
Formaty plików ai, psd, tiff, eps.
Rozdzielczość 300 dpi, o wymiarach do 100%
Plik powinien być utworzony w prostokącie przygotowanym z krzywych w rozmiarach, stosownie do szablonu, biorąc pod uwagę miejsce sklejenia owijki i uwzględnienie loga bądź napisu zważając na krzywe.

Kolory

Kolory powinny odpowiadać CMYK lub Pantone® .
Nie powinno stosować się kolorów RGB (w przypadku dostarczenia pracy zawierającej kolory
RGB, końcowy wydruk może być niezgodny z oczekiwaniami klienta).
Pliki do zamówień do 5 tys, kolory Pantone® powinny zostać przekonwertowane do CMYK,

Czcionki

Konwersja na krzywe / krzywe obejmują wszystkie pliki czcionek
Kolor docelowy / próbki
Klient może wysłać próbkę wydruku.
Projekt powinien być drukowany za pomocą kalibrowanych urządzeń.

Rozpocznij tam gdzie jesteś. Wykorzystaj to co masz. - Arthur Ashe
Twoje życie staje się lepsze nie przez przypadek,
ale dzięki zmianie - Jim Rohn